Kategorier
Forbrugerstof

Hvornår mister man kørekortet?

Det er super ærgerligt at miste kørekortet, så her gennemgår vi, hvornår man mister sit kørekort, og hvad man skal gøre, hvis man mister kørekortet.

Af: Bilbasen Blog / d. 8. marts 2021

1-2-3 klip i kørekortet og så falder hammeren. Får du tre klip i kørekortet inden for tre år, mister du kørekortet, men det er blot én af de situationer, der kan koste dig kørekortet. I de næste afsnit forklarer vi de forskellige måder, du kan miste kørekortet, og hvad du i så fald skal gøre.

At miste kørekortet hedder også at få frakendt kørekortet. Det er noget politiet gør, hvis du bliver taget i at overtræde færdselsloven gentagne gange eller i særlig alvorlig grad.

Afhængig af din forseelse, mister du kørekortet i en afgrænset periode, eller også tager politiet simpelthen kørekortet fra dig.

Mister du kørekortet i en periode, hedder det en betinget frakendelse af kørekortet. Tager politiet kørekortet fra dig, hedder det en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Sådan mister du kørekortet i en periode

Hvis du mister kørekortet i en tidsbegrænset periode, altså en betinget frakendelse, så har politiet taget dig i én af følgende brud på færdselsloven.

– Du har fået tre klip i kørekortet inden for tre år.

– Du har kørt mere end 60% for hurtigt.

– Du har kørt mere end 40% for hurtigt på en strækning med vejarbejde.

– Du har kørt spirituskørsel med en promille på mellem 0,5 og 1,2.

Med en betinget frakendelse af kørekortet, kan du “låse” kørekortet op igen, men det kræver en kontrollerende køreprøve, som politiet indkalder dig til.

Læs også | Generhvervelse af kørekort – Hvordan gør man?

Du skal endvidere undgå yderligere brud på færdselsloven i en treårig periode, ellers får du en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Man kan således sige, at du med en betinget frakendelse har mulighed for at beholde dit kørekort, hvis du opfylder betingelserne.

Sådan mister du kørekortet

Hvis politiet tager dit kørekort i en ubetinget frakendelse af kørekortet, så får du ikke det kørekort tilbage. Det er altså en yderst alvorlig sag, og det er årsagerne til den ubetingede frakendelse også.

Det er forseelser som:

– At køre mere end dobbelt så hurtigt, som du må, eksempelvis over 100 km/t i et tæt befolket område, hvor man kun må køre 50 km/t.

– At køre spirituskørsel med en promille på over 1,2.

– At køre groft uansvarligt eller hasarderet, så du er til fare for dig selv og andre trafikanter.

– At du har fået en betinget frakendelse to gange inden for en periode på tre år.

Hvad gør man, hvis man mister kørekortet?

Hvis du har mistet kørekortet, modtager du et brev fra politiet, hvor der står hvilken frakendelse, der er tale om, og hvor lang tid, du har fået frakendt kørekortet.

Ved en betinget frakendelse af kørekortet står der desuden i brevet, hvornår du skal op til en kontrollerende køreprøve, og giver dig en frist for, hvornår du skal have bestået prøven.

Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet står der, hvornår du kan generhverve et kørekort.

Både ved betinget og ubetinget frakendelse, skal du bestå en kontrollerende køreprøve bestående af en teoriprøve og en praktisk køreprøve for at generhverve kørekortet. Du skal desuden være opmærksom på, at du har kørekortet på prøve i de første tre år efter generhvervelsen.