februar 6, 2024

Huller i vejen: Hvem betaler skaderne på bilen?

Kong Vinter har været usandsynligt hård mod asfalten, der smuldrer og får dybe huller – men hvem betaler egentlig regningen, når bilen får skader?

TEKST Simon Hallenslev FOTO Bilbasen/Colourbox

Mange af landets veje kræver i øjeblikket ekstra kærlighed af kommunerne og staten, der arbejder på højtryk for at lappe de mange huller i vejen. Skaderne i asfalten skyldes de store temperaturudsving med hård frost og vådt tøvejr, som har præget hele vinteren.

Hos sammenligningsportalen Samlino.dk viser tal fra januar, at antallet af skader er steget på landsplan sammenlignet med samme periode året før – men hvem skal betale, når skaden er sket?

Når en bil får skader som følge af et vejhul, er det ikke uvæsentligt, hvor og hvordan skaden er sket. Det er omvendt helt afgørende for, om man som bilejer kan få erstatning eller ej.

Hvem betaler regningen?

Det er til syvende og sidst enten dig selv, kommunen eller Vejdirektoratet, der ender med at betale regningen, hvis din bil bliver beskadiget af et vejhul. 

Kommunen har ansvaret for almindelige byveje, Vejdirektoratet har ansvaret for motor- og landeveje mens du som billist selv har ansvaret for at undgå vejhullerne, når det er muligt.

Her fortæller Mads Bukholt, forsikringsansvarlig hos Samlino.dk, til Bilbasen:

Bilisten skal kunne påvise, at vejhullet var uundgåeligt og ikke forudset, samt at vejens ejer handlede ansvarspådragende i form af fejl eller forsømmelse. Eller, sagt med andre ord, at staten eller kommunen har fejlet ved ikke at tage sig ordentligt af vejen”.

Erstatningskravet kan altså ende hos Vejdirektoratet eller kommunen, hvis ikke vejen er i ordentlig stand og bliver direkte årsag til en skade. Hullet i sig selv er dog ikke nok. Regningen kan ende hos dig selv, hvis ikke dokumentationen er i orden.

Det er meget vigtigt at dokumentere, at skaderne på bilen stammer fra det pågældende vejhul. Billeder er en vigtig del af denne dokumentation, da de skal vise hullets dybde, bredde og placering i køresporet.” siger Mads Bukholt og fortsætter: 

Det kan her anbefales at bruge en tommestok til at måle dybden og bredden og tage billeder både tæt på og på afstand, så man kan vurdere hullets placering i forhold til vejbanen. Jo mere detaljeret dokumentation, desto bedre grundlag har man for at gøre erstatningskravet gældende” afslutter han.

Har man afveget fra vejbanen og ramt et hul i rabatten, er der ingen erstatning at hente. Det samme gør sig gældende, hvis man har ramt et hul, som allerede er besigtiget og vurderet ufarligt af kommunen. Er skaden sket her, kan det tyde på, at man som bilist har kørt for stærkt. Bilister har således også et ansvar i at køre ordentligt efter forholdende og undgå hullerne, når det er muligt.

Hvordan søger man erstatning?

Er skaden sket på statsveje, er det den juridiske afdeling i Vejdirektoratet, der behandler erstatningskrav fra borgerne. Vejdirektoratet modtager dokumentationen og behandler de potentielle krav inden for maks. 5 uger. Det skriver de på Vejdirektoratets hjemmeside.

Det er til Vejdirektoratet, at den førnævnte billeddokumentation skal sendes, foruden følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • En beskrivelse af hændelsen
  • En præcis beskrivelse af hvor skaden er sket samt dato for uheldet
  • Erstatningskravets størrelse

Er skaden sket på en byvej, der tilfalder en kommunes ansvar, vil selve anmeldelsesprocessen variere fra kommune til kommune. Besøg den pågældende kommunes hjemmeside for at oprette erstatningskravet. Fælles for alle kommunerne er dog, at dokumentation også her spiller en afgørende rolle i kravet.

Flere skader

Kommunerne melder om ekstra travlhed med at registrere og lappe de mange huller i vejen, som vinterens vejr har båret med sig. Ved Samlino.dk synes tallene for januar i år også at være præget af flere skader end de forgangne år.

Ser man på de af Samlinos brugere, der har registreret mindst en skade eller flere i januar måned fra 2022 til 2024, er der en gennemsnitlig stigning på 30% på landsplan. Data er baseret på brugere, der har sammenlignet forsikringer på Samlino i januar måned i henholdsvis 2022, 2023 og 2024. Heraf er beregninger baseret på 99.214 opslag.

Brugerne har oplyst deres adresse samt hvor mange skader de har haft de seneste 6 år. Analysen dækker således ikke over, hvornår skaderne konkret er sket, eller typen af skade (fx grundet vejhuller). Stigningen i brugernes registrerede skader i netop januar måned kan dog være en indikation på, at vejene er i værre forfatning oven på den hårde vinter og giver bilisterne flere skader.

Del artikel:

Andre fandt dette interresant

Redaktionen anbefaler

Mød redaktionen

Simon Petry Hallenslev

Artikler om gamle såvel som nye biler, de seneste nyheder til bilentusiaster og afsendelse af Bilbasens nyhedsbrev er det, som Simon roder med.

I sit arbejde på Bilbasen kombinerer Simon en brændende passion for biler med sin viden fra Copenhagen Business School. Når artiklerne forfattes, er det derfor ikke kun med en dybtliggende interesse for biler, men også med omtanke for ting som SEO-optimering og korrekt markedskommunikation.
Bilbasen er Danmarks største markedsplads for køb og salg af såvel nye som brugte biler, autocampere, varevogne og busser.

Bilbasen er desuden et redaktionelt univers, som gennem artikler, gallerier og videoer leverer en kombination af guides, tests og nyheder inden for bilernes verden. Så kort sagt får du her både en markedsplads og et medie, som klæder dig på til at købe, eje, lease eller sælge en bil.
© 2023 Bilbasen Blog Schibsted Denmark ApS