Kategorier
Elektrisk

Hvor meget CO2 udleder en elbil?

Elbiler er kendte som det grønne alternativ til benzin og dieseldrevne køretøjer, men hvor meget forurener en elbil egentlig? Få svaret på hvor meget CO2 en elbil udleder, og bliv klogere på hvordan CO2-regnskabet mellem elbiler og almindelige biler ser ud.

Af: Bilbasen Blog / d. 24. maj 2021

Hvor meget CO2 udleder en elbil? Det er et spørgsmål, som de seneste år er diskuteret hyppigt blandt forbrugere, interesseorganisationer og ikke mindst politikere.

Lad os slå fast med det samme: Elbiler forurener markant mindre end benzin og dieseldrevne køretøjer. Faktisk viser en undersøgelse fra Klimarådet, at elbiler i Danmark udleder mindre end den halve mængde CO2 per kørte kilometer, end den gennemsnitlige nye fossilt brændselsdrevne bil gør.

Klimarådet har foretaget et omfattende regnestykke over, hvor meget elbiler og andre køretøjer forurener. Udregningen er særligt relevant, fordi den medregner bilernes samlede levetid. Det vil sige, at eksempelvis produktion af elbil og elbilens batteri er medtaget, og det samme er produktionen af den el, som bilen kører på.

Regnestykke: Hvor meget CO2 udleder en elbil?

Her er konklusionen fra Klimarådets regnestykke, som viser præcist hvor meget elbiler forurener sammenlignet med andre køretøjer.

Hvor meget forurener elbiler?

Type bil / Gram udledt CO2 per kørte kilometer i løbet af bilens samlede levetid inklusiv produktion af bilen og produktion af el:

Elbil (på dansk elmiks): 90 gram CO2 per kørte kilometer 
Plugin-hybrid (på dansk elmiks): 170 gram CO2 per kørte kilometer 
Effektiv dieselbil: 165 gram CO2 per kørte kilometer 
Gennemsnitlig ny fossilbil: 165 gram CO2 per kørte kilometer 

Tallene taler deres eget tydelige sprog: Elbiler udleder markant mindre CO2 per kørte kilometer end andre typer biler. Eksempelvis udleder en gennemsnitlig ny fossilbil dobbelt så meget CO2 per kørte kilometer, end elbiler gør.

Udledning ved produktion af el og bil

Elbiler udleder rigtigt nok intet CO2, når de kører rundt på vejene, men det er ikke ensbetydende med, at elbiler er 100 procent ‘grønne’.

Hvis eksempelvis den el, som driver elbilerne fremad, produceres af fossile brændsler, udledes store mængder CO2 i forbindelse med brugen af elbilen. Det bør regnes med i bilens CO2-regnskab, hvilket det også bliver i Klimarådets opgørelse.

Det samme skal produktionen af elbilen. Elbiler bliver godt nok ikke produceret i Danmark. CO2-udledning skal, ifølge FN under Parisaftalen, rapporteres som territoriale udledninger, der i tilfældet med produktionen af elbiler ikke finder sted i Danmark.

LÆS OGSÅ | Undersøgelse: Elbiler udleder mindre end først antaget

Klimarådet har dog medtaget udledninger fra produktionen i deres regnestykke. Herunder produktionen af elbilens batteri som er en særligt forurenende del af produktionen.

Selvom både produktion af el, bil og batteri medregnes, forurener elbiler i Danmark under halvt så meget som en gennemsnitlig ny benzin- eller dieselbil. Det skyldes i høj grad den lave CO2-udledning fra dansk elproduktion.

Faktisk er identiske elbiler mindre grønne i udlandet, end de er på danske veje, hvis det pågældende land producerer en stor del af sin el gennem fossile brændsler. Denne afhængighed af grøn strøm er et interessant aspekt af diskussionen om elbiler, som ikke altid kommer med i den offentlige debat.